Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του διαβήτη Τ1 και Τ2

ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των 2 βασικότερων τύπων σακχαρώδους διαβήτη Τ1 και Τ2 ;γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν.
Ο σκοπός της ερώτησης έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα για άτομα που δεν

About the author: WheoAdmin Wheo Verified icon 7
Tell us something about yourself.

Get involved!

#WeHaveEachOther
We Are Sweet Angels ,The Diabetic Community!

Comments

No comments yet
Home
Rooms
Messsages
Ai Diabetic Tools
Recipes
My Life
Search member/doctor
Map