0

Τα objectives του AndroidAPS είναι σχεδιασμένα για να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στην εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν:

Objective 1: Ρύθμιση της οπτικοποίησης και της παρακολούθησης, ανάλυση των βασικών και των αναλογιών.
Objective 2: Μάθετε πώς να ελέγχετε το AndroidAPS.
Objective 3: Αποδείξτε τις γνώσεις σας.
Objective 4: Έναρξη ενός ανοιχτού βρόχου.
Objective 5: Κατανόηση του ανοιχτού βρόχου σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συστάσεων βασικής δόσης.
Objective 6: Έναρξη κλεισίματος του βρόχου με Χαμηλή Αναστολή Γλυκόζης.
Objective 7: Ρύθμιση του κλειστού βρόχου, αύξηση του maxIOB πάνω από 0 και σταδιακή μείωση των στόχων BG.
Objective 8: Προσαρμόστε τα βασικά και τις αναλογίες αν χρειάζεται, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το autosens.
Objective 9: Ενεργοποίηση επιπλέον χαρακτηριστικών oref1 για ημερήσια χρήση, όπως το super micro bolus (SMB).
Objective 10: Αυτοματισμός.
Για γρήγορη λειτουργία, μπορείτε να εξάγετε τις ρυθμίσεις σας για να διατηρήσετε την πρόοδό σας στα objectives. Εάν δεν εξάγετε και εισάγετε τις ρυθμίσεις σας, θα χρειαστεί να ξεκινήσετε τα objectives από την αρχή. Είναι καλή ιδέα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεών σας συχνά για προληπτικούς λόγους.

Sorry, you do not have permission to read comments.